Werkgroepbijeenkomst 29 januari 2014 en vervolg

Verslag

Tijdens de Pilod bijeenkomst van 29-1 is er een goede parallel sessie geweest van case 3, LOD en locatie, en case 7, Sensoren, gezamenlijk. De presentatie staat op dropbox: https://www.dropbox.com/s/0lmikyydfzimy0w/20140129%20PiLOD%20-%20Case%203%20en%207%20Sensor%20en%20Geo%20erfgoed%20en%20URI%20v9.pptx

Eerst hebben Matthijs en Linda een korte aftrap gegeven waarin we onze plannen uiteenzetten. Daarna hebben we een pitch laten geven van de datasets die we op het oog hebben om te gebruiken in de prototypes. Aan bod kwamen:

 • RIVM dataset infectieziekten door Cor Melse
 • Citizen kit van Waag en NDW door Job Spierings
 • RCE archeologische monumenten door Rein van 't Veer
 • Geodan datasets oa BAG door Frans Knibbe


Niet aan bod gekomen ivm de tijd, maar wel interessant:

 • gemeentegeschiedenis.nl
 • Archeologische monumenten dataset Den Haag


Zoals gehoopt leverden de pitches reacties en ideeën op uit de zaal over welke datasets interessante combinaties zouden vormen. Op basis hiervan komen we op de volgende scenario's:

 • Combinatie van grondwaterpeil-metingen (Waternet gegevens) met archeologische gebiedsdata (DEN/RCE)
 • Combinatie van historische gebouw data (monumenten dataset van RCE) met seismologische data (beschikbaarheid van dat laatste wordt onderzocht)


Case 3 en case 7 zullen heel nauw met elkaar optrekken in deze scenario's waarin historisch erfgoed data (case 3) wordt gecombineerd met sensordata (case 7). We kunnen dus onze krachten bundelen en toch kunnen beide cases hun eigen specifieke vragen uitwerken / beantwoorden met behulp van deze scenario's.

De (tussen)resultaten zullen beschikbaar zijn voor andere scenario’s.

Vervolgstappen

Op 4 maart willen we van 900-1200 een inhoudelijke werksessie houden, inclusief presentatie/demonstratie van tussenresultaten. Tot die tijd gaan we via mail / bila’s / trila’s aan de scenario’s werken. Op 12 maart is er weer een grote PiLod dag, met een Case3 + 7 sessie van 1530-1700. We willen dan de eerste resultaten kunnen presenteren.

Inhoudelijke vragen om uit te werken:

 • Wat zijn de juiste scenario-vragen?
 • Als er 2 endpoints zijn, hoe doe je federated queries
 • Specifiek voor case 3, LOD & locatie / erfgoed:
  • GeoSPARQL endpoint beschikbaar stellen voor RCE archeologische monumenten (of is dit al gereed?) - Rein
  • Hoe nemen we metadata op voor de datasets?
  • Hoe nemen we geometrie op, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende LOD vocabulaires voor geometrie?
 • Specifiek voor case 7, sensoren:
  • Peilbuisdata beschikbaar stellen als GeoSPARQL endpoint
  • Hoe/waar gaan we de peilbuisdata opslaan (we moeten die nog Linked maken): bij het Pilod platform in oprichting of tidjelijk bij TNO
  • Welke alternatieven zijn er om sensordata (timeseries) op te slaan en te ontsluiten. Alternatieven technisch stukje uitwerken en voors en tegens opschrijven.