Werkgroepbijeenkomst 13 december 2013

Als vervolg op de PiLOD 2.0 kickoff is deze werkgroepbijeenkomst georganiseerd om gezamenlijk te bedenken wat voor vervolgstappen we willen zetten in Case 3, Linked Data en Locatie.

Datum: 13 december van 9:30 tot 12:00 Plaats: Geonovum in Amersfoort.

Slides van de sessie: Slides in dropbox

Aanwezigen:

 • Ed Visser (Den Haag)
 • Frans Knibbe (Geodan)
 • Louis Dietvorst (Enexis)
 • Rein van 't Veer (DEN)
 • Matthijs Vonder (TNO)
 • Han Geurdes (CGI)
 • Roel Stap (Data for use)
 • Marc van Opijnen (KOOP)
 • Tine van Nierop (DEN)
 • Edward MacGillavry (Webmapper)

Geïnteresseerd maar niet aanwezig:

 • Michel Grothe (Geonovum)
 • Thijs Brentjens (Geonovum)
 • Paul Hermans (ProXML)
 • Paul Juffermans (Alliander)
 • Pieter van Everdingen (OpenInc)
 • Lieke Verhelst (Linked Data Factory)
 • Rob van Dort (Mapplica)

Samenvatting

Data aanbod - de groep heeft besloten zich niet te richten op het omzetten van datasets naar linked data (RDF). Dit is in de pilod 1 ook al aan bod geweest. We maken een keuze uit datasets die al als linked data beschikbaar zijn, of datasets waarvan de bronhouder zelf al de intentie en resources heeft om deze om te zetten naar linked data. Als beschikbare linked data sets hebben we op het oog:

 • RIVM luchtkwaliteitsdata
 • Waag smart citizen kit
 • NDW data (wordt binnen PiLOD al omgezet naar linked data)
 • Gemeentegrenzen (http://www.gemeentegeschiedenis.nl)
 • Archeologische monumentenbank RCE
 • Archeologische waarnemingen RCE
 • RCE beeldbank (foto's met geolocatie als linked data) - Rein is hier mee bezig


Data end points - We willen de data niet kopieren in één end point maar juist op verschillende end points laten staan (of deze voor zover nodig inrichten) zodat we ervaring op kunnen doen met federated queries. Een meerwaarde van linked data is het niet meer hoeven kopiëren van elkaars data om slimme dingen te kunnen doen met combinaties van data.

Er zit energie rond sensoren en rond historisch erfgoed data. Mogelijk later ook nog rond statistische data. Rond deze onderwerpen gaan we activiteiten ontplooien. De meer algemene vragen rond geo linked data, GeoSPARQL enzovoort komen binnen deze activiteiten aan bod. Voor beide activiteiten is het de intentie een prototype / demo te maken.

Matthijs Vonder trekt het Sensor linked data deel. Meer over dit onderdeel: Case 3: Sensoren en linked data

Ik (Linda) trek het historisch erfgoed deel. Eerste stappen:

 • Inventarisatie van te gebruiken Linked erfgoed datasets
 • Beschrijving van deze datasets met linked metadata. Dit adresseert een van de onderzoeksvragen uit het algemene linked geo data deel. Hoe beschrijf je linked data met metadata? Kun je daar ook metadata in kwijt die over het geo-aspect van de data gaat? Hoe verhoudt zich dit met de metadata die in het Nationaal Georegister (NGR) wordt gebruikt? Zouden we op deze metadata een soort linked-geo-data NGR kunnen baseren?

En in een later stadium:

 • Studie van methoden om geometrieën / coördinaten op te nemen in RDF. Ook een onderzoeksvraag uit het algemene linked geo data deel. Ook GeoSPARQL komt hier aan bod. Wanneer heb je GeoSPARQL nodig? Voldoet het in alle gevallen? (Frans, Linda)
 • Toepassen van locatie in zoekvragen. (Rein, Roel, Louis)
 • Kennis over GeoSPARQL delen. (Rein)
 • Contact met internationale community: onze ervaringen delen, kennis uitwisselen, eventueel gevonden issues betreffende locatie in linked data standaarden in internationale setting proberen op te lossen. Er wordt een werkbezoek gepland aan het GeoKnow project (Rein, Linda) en deelname aan de Linking Geospatial Data workshop (Frans, Linda, Rein?).

Vervolg - De volgende werksessie houden we in de middag van de eerstvolgende plenaire bijeenkomst: 29 januari 2014 bij de VU in Amsterdam.

Aankondiging - Lieke Verhelst peilde na afloop van de bijeenkomst de interesse in een presentatie van de nieuwe vertegenwoordiger van Oracle Spatial en Graph over Oracle Graph, het linked data product van Oracle, in de ochtend van 31 januari. Een aantal aanwezigen gaf direct aan hierin geïnteresseerd te zijn. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zal deze presentatie bij Geonovum gegeven worden, of elders als een grote zaal nodig is.

Acties

Wat Wie Voltooid
GeoKnow paper met inventarisatie geo linked data rondsturen Linda ja
Contactgegevens deelnemers rondsturen Linda ja
Nagaan of de wiki na de pilod beschikbaar blijft Linda nee