Voorbeelden

Voorbeeld met Linked Open Data: http://www.enquetexl.nl/mediawiki/index.php/Hoofdpagina

SparQL endpoint: http://www.pilod.nl:8890/sparql

Voorbeeld SparQL query om blogs uit te lezen:

PREFIX a: <http://www.pilod.nl/wiki/Speciaal:URIResolver/>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
select ?URI ?Samenvatting ?Publicatiedatum ?Blog ?Maker
where
{?URI a:Eigenschap-3AElementtype ?title. 
FILTER (regex(?title, "Blog")) .
OPTIONAL
{?URI a:Eigenschap-3APublicatiedatum ?Publicatiedatum . }
OPTIONAL
{?URI a:Eigenschap-3AKorte_samenvatting ?Samenvatting . }
OPTIONAL
{?URI a:Eigenschap-3ABlogtekst ?Blog . }
OPTIONAL
{?URI dct:creator ?Maker . }
}

Of het uitlezen van personen:

PREFIX a: <http://www.pilod.nl/wiki/Speciaal:URIResolver/> 
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
select ?URI ?Voornaam ?Achternaam ?Email ?LinkedIn ?Beschrijving
where
{?URI a:Eigenschap-3AElementtype ?title. 
FILTER (regex(?title, "Persoon")) .
OPTIONAL
{?URI foaf:firstName ?Voornaam . }
OPTIONAL
{?URI foaf:lastName ?Achternaam . }
OPTIONAL
{?URI foaf:mbox ?Email . }
OPTIONAL
{?URI a:Eigenschap-3ALinkedIn ?LinkedIn . } 
OPTIONAL
{?URI dct:description ?Beschrijving . } 
}

Het opvragen van alle relaties van een pagina via SparQL

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
select ?p ?o where { 
<http://www.pilod.nl/wiki/Speciaal:URIResolver/Jan_Willem_van_Veen> ?p ?o .
?p rdfs:label ?URI. 
}

Voorbeeld gebruik metamodel Dublin Core met Semantic MediaWiki:

http://www.wikixl.nl/wiki/menseninformatie/index.php/Easycratie_(boek)

Met RDF: http://www.wikixl.nl/wiki/menseninformatie/index.php/Speciaal:RDFExporteren/Easycratie_(boek)