Statistische data linken aan locatie

Geonovum (Michel Grothe, Thijs Brentjens) heeft meegewerkt aan een Europees onderzoek naar de OGC standaard Table Joining Service. Deze standaard wordt toegepast om tabelvormige data te koppelen aan geometrieën uit een andere databron. In dit project kwam regelmatig de vraag naar boven of in plaats van TJS ook linked data standaarden gebruikt zouden kunnen worden om hetzelfde te bereiken. De volgende activiteiten kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd om deze vraag te beantwoorden:

  • Kijken of er al voorbeelden van bestaan
  • Experimenteren:
    • omzetten statistische data naar RDF
    • automatisch links aanbrengen
  • Kan het uiteindelijk in een geoviewer bekeken worden

etc.

We kunnen hierbij gebruik maken van ervaringen uit de PiLOD 1 met het koppelen van statistische data aan andere databronnen. Zie twee artikelen uit het boek: http://www.pilod.nl/wiki/Boek/Hage http://www.pilod.nl/wiki/Boek/Gueret-Linking


PiLOD deelnemer Paul Hermans is betrokken bij het pas opgestarte Europees OpenCube project. http://opencube-project.eu/

Daarin wordt software ontwikkeld voor het omzetten van statistische data naar RDF, meer specifiek volgens het DataCube vocabularium, het automatisch aanbrengen van linken, het visualiseren van de data. Als we hiervoor specifieke requirements hebben, neemt Paul ze graag mee in het project. Wel van belang: Paul zou die requirements tegen eind december moeten hebben, kwestie van ze tijdig in het projectplan te krijgen.