SKOS opgenomen op 'pas toe of leg uit'-lijst

SKOS (Simple Knowledge Organization System) is toegevoegd aan de ‘pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie. Dat betekent dat organisaties binnen de Nederlandse overheid deze standaard verplicht moeten toepassen. SKOS is een standaard die de principes van het Web doortrekt naar systemen van kennisontsluiting. De behoefte aan kennisontsluiting begint vaak bij de bewustwording van de eigen taal. Elke organisatie hanteert begrippen in een specifieke betekenis. Kennis van zulke begrippen is essentieel. Het is dan ook een goed idee om deze kennis structureel en systematisch vast te leggen en te ontsluiten.

Het basisidee is dat elk begrip een eigen Webadres krijgt. Een fictief voorbeeld is het begrip "inkomsten" zoals de Belastingdienst dat hanteert. Het begrip “inkomsten” zoals het gevangeniswezen dat hanteert (in de zin van nieuwe bajesklanten) krijgt een ander Webadres. Aan dat Webadres is te zien welke organisatie verantwoordelijk is voor de definitie van het begrip. Dat is niet alleen simpel en doeltreffend, het geeft ook eenduidigheid op een ongekende schaal. En dat leidt tot allerlei nieuwe toepassingen en betere samenwerking, tussen IT-systemen en tussen organisaties. Het verplicht stellen van SKOS brengt dit toekomstbeeld dichterbij. De partijen die zich hiervoor hebben ingezet— het zijn er meer dan twintig — hopen dat dit organisaties stimuleert om hun begrippen vast te leggen en conform SKOS te ontsluiten.