Rules ranking


Beschrijving Activiteit, waarbij bepaald wordt in welke volgorde de validatieregels van een regelverzameling bij een toepassing uitgevoerd worden om de geldigheid ('juistheid', volledigheid en consistentie) van die data te controleren. Als de data van een toepassing aan alle regels voldoet dan is een toepassing in een geldige toestand. Data kan dan nog steeds onjuist zijn (als iets fout is ingevoerd), maar voldoet dan wel aan alle regels. Zie ook bij Valid states en Valid transactions.
Producttype Overig

Experts op dit gebied

Subject Predicaat Object
20:39:11 12/14/2018 -- Refresh -- Durate of query :0.003s


Rdf.jpg