Resultaat van de carrousel Case Linked data en locatie

De caroussel workshop Linked Data en Locatie tijdens de Kickof PiLOD 2.0 op 13-11-13 heeft de vorm gehad van 4 brainstorm sessies.

Ruwe dump van de aantekeningen op A0:

Wie Wat Categorie
Arnold Reinders (BZK) Interesse in sensoren. Sensoren
Marc van Opijnen (KOOP) Interesse in juridische overheidsdata (bijvoorbeeld vergunningen) en locatie. Juridisch - Hier wordt een extra Case voor opgestart?
Matthijs Vonder (TNO) Interesse in sensoren en de temporele component daarvan (reeksen). Wil mogelijk meewerken aan een proef met DDSE? data. Sensoren
Micheal Karsters (Kadaster) Vraag: geo analyses, hoe zou dat in zijn werk gaan met Linked Data Geo linked data
Rein van ’t Veer (DEN) Erfgoed en locatie. Brengen: GeoSPARQL endpoint met demo data waarvan gebruik gemaakt kan worden in de pilod. O.a. Interesse in combinatie van full text search en ruimtelijke search. Erfgoed
Paul Hermans (ProXML) Interesse in vocabulaire voor historische plaatsnamen Erfgoed
Edward Mac Gillavry (Webmapper) Vestigt aandacht op gemeentegeschiedenis.nl Erfgoed
Thijs Brentjens Interesse in koppelen van statistische data aan locatie. Wil onderzoek uitvoeren in pilod. (met Michel Grothe) Statistische data
Onno Roosenschoon (Alterra) Vraag: grid-gebaseerde open data, hoe ga je daar mee om? Geo linked data?
Dick Bakkenes (AWN) Vestigt aandacht op RD-ETRS ?
Roel Stap (Data for Use) Interesse in tracking-tracing met LD Geo linked data
Jeroen Hamers (Kennisnet) Vestigt aandacht op Onderwijsbegrippenkader (OBK). Zou case kunnen zijn, combineren van bv geschiedenis en aardrijkskunde begrippen. Geo linked data
Ed Visser (Den Haag) Biedt aan: archeologische data Den Haag. Zou als test case kunnen dienen bij het komen van open geo data naar linked open geo data. Welke stappen moeten er gezet worden en wat levert het op. Wellicht te linken met RCE data. Erfgoed
Joop Vanderheiden (RCE) Biedt aan: RCE data om te linken aan Den Haag archeologische data. Erfgoed
Rob van Dort (Mapplica) Biedt aan: praktische kennis LOD Algemeen
Emiel Roes (Nieuwland) Vraag: hoe maak je geo data linked? Stelt een crowd source use case voor. Geo linked data
Jeroen Broekhuizen Interesse in sensoren en temporele component en standaarden daarvoor. Biedt aan: maken van datavisualisaties. Sensoren
Victor van Katwijk (Geodan) Interesse in sensoren, geo linked data, erfgoed. Gaat nog kiezen. Sensoren
Cor Melse (RIVM) Wil kennis opdoen van LOD, dit is nieuw voor RIVM. Algemeen
Erik Vrind (Stuurkracht) Vraag: wat kan er nog aan de BAG worden toegevoegd middels linked data. vraag 2: problematiek BGT op landsgrenzen, kan linked data daar helpen Misschien beter in de URI strategie case?
Arjan Mik (RDW) Biedt aan: betaald parkeren zones van alle gemeenten als open data Geo linked data
Paul Juffermans (Alliander) Vraag: hoe geodata ontsluiten met LOD? Ze doen het nu op postcode maar dit moet preciezer worden. Hoe beschikbaar stellen, met NGR? Geo linked data
Bert ten Brinke (Nieuwland) Vraag: wat is de meerwaarde van GeoSPARQL t.o.v. geostandaarden zoals WMS, WFS? Geo linked data
Peter Brussaard Vestigt aandacht erop dat de politie triples gaat beheren met een geo component. Vraag: er zijn veel locatie databases (cq veel initiatieven om verzamelingen van plaatsaanduidingen/locaties te maken), deze zijn heterogeen, hoe moeten we hiermee omgaan? Geo linked data
Pieter van Everdingen (OpenInc) Biedt aan: NDW data, Nederlands databestand Wegverkeersgegevens. Dit is beschikbaar als open data. Komt veelal tot stand met sensoren. Sensoren
Marcel Reuvers (Geonovum) Vraag: Hoe kun je RDF uitbreiden met geo zodat huidige linked data tools de factor locatie kunnen gebruiken? Geo linked data
John Smarius (Enexis) Zelfde interessen als Alliander, maar ook: Interesse in leggen van links tussen eigen data en andere data, bijvoorbeeld grondsoorten waarin verzakkingen kunnen optreden. Geo linked data
Lieke Verhelst Was afwezig, meldde zich later aan als geïnteresseerde. Algemeen
Frans Knibbe Was afwezig, meldde zich later als geïnteresseerde. Geo linked data