Rdfendpoints

This is an overview of RDF endpoints collected for the pilod. See also Dutch Linked Data Sets

Inhoud

Dutch endpoints - Production

Endpoint Contents Usage examples
http://sparql.gwsw.nl/ GegevensWoordenboek Stedelijk Water http://data.gwsw.nl
http://openvirtuoso.kbresearch.nl/sparql Short Title Catalogue Netherlands / Koninklijke Bibliotheek https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/informatie-infrastructuur-diensten-voor-bibliotheken/short-title-catalogue-netherlands-stcn/zoeken-in-de-stcn-met-sparql
https://data.pdok.nl/sparql PDOK - Basisregistratie Topografie TOP10NL
http://api.cbnl.org/sparql/CBNL De Nederlandse conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving (CB-NL) http://wiki.cbnl.org/xwiki/bin/view/2.+Accessing+the+CB-NL/SPARQL-endpoint
http://lodlaundromat.org/sparql/ LOD Laundromat http://lotus.lodlaundromat.org/
http://nl.dbpedia.org/sparql DBpedia Live http://yasgui.org/
http://semanticweb.cs.vu.nl/dss/yasgui Dutch Ships and Sailors
http://semanticweb.cs.vu.nl/iati/yasgui IATI (International Aid Transparency Initiative)
http://semanticweb.cs.vu.nl/verrijktkoninkrijk/yasgui Verrijkt koninkrijk
http://linkedpolitics.ops.few.vu.nl/yasgui Linked Politics
http://enipedia.tudelft.nl/sparql Enipedia http://enipedia.tudelft.nl/wiki/Special:SparqlExtension
http://data.polimedia.nl/pm40?query=SELECT%20*%20WHERE%20{?s%20?p%20?o}%20LIMIT%2020
Dutch Regulations as Linked Data
http://lod.geodan.nl/sparql/ http://lod.geodan.nl/vocab/bag http://lod.geodan.nl/sparql?default-graph-uri=&query=SELECT+%3Fg+%28COUNT%28*%29+AS+%3Fno%29+WHERE+%7B+%7B+GRAPH+%3Fg+%7B+%3Fs+%3Fp+%3Fo+%7D+%7D+%7D

Dutch endpoints - Testdata

Endpoint Contents Usage examples
http://semanticweb.cs.vu.nl/test/yasgui/index.html Yasgui Test
http://data.resc.info/bag/snorql The "BAG" with D2R. D2R-Server op basis van NLExtract PostGIS database. Op basis van JENA Fuseki is er een realtime Brandweer Amsterdam-Amstelland Sparql endpoint, maar niet openbaar ivm privacy, gebruikt o.a. http://firebrary.resc.info waarin skos terminology opgenomen is van de Landelijke Meldings classificaties, verwijzend naar OWMS


Other endpoints - Production

Endpoint Contents Usage examples
http://dbpedia.org/sparql DBpedia
http://linkedgeodata.org/sparql Open streetsmap linked data
http://doc.metalex.eu:8000/sparql
http://rijksmuseum.dydra.com/login Rijksmuseum (login required)
http://sparql.europeana.eu Europeana
http://digital-agenda-data.eu/data/sparql Digital agenda
https://www.europeandataportal.eu/sparql-manager/nl/ europeandataportal
http://sparql.wikipathways.org/ WikiPathways (Biology)


http://www.geonames.org/ontology/documentation.html Geonames

rdf endpoints bevragen

Als je meerdere rdf endpoints wilt bevragen met één query:
http://www.dotnetrdf.org/demos/leviathan/
Je kunt hiermee resultaten van het ene endpoint gebruiken om een ander endpoint te bevragen. Werkt op dit moment (--Mackm02 28 mrt 2013 12:35 (CET)) niet met AllegroGraph 4.10