NL-LOM


Beschrijving Nederlandse variant van IEEE LOM (Learning Object Metadata).
Website werk https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/nl-lom/1.01/
Producttype Overig

Experts op dit gebied

Subject Predicaat Object
04:10:29 02/28/2017 -- Refresh -- Durate of query :0.002s


Rdf.jpg