Logica


Beschrijving Zie ook: https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/propositielogica/ (online cursus propositie logica) en https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/predicatenlogica/ (online cursus predicaten logica) van de TU Delft over dit onderwerp.
Producttype Overig

Experts op dit gebied

Subject Predicaat Object
04:09:54 02/28/2017 -- Refresh -- Durate of query :0.002s


Rdf.jpg