Internationale afstemming locatie in linked data standaarden

Uiteindelijk doel: W3C Linked Data standaarden uitbreiden voor geo-data (indien nodig).

De internationale afstemming die we willen doen gebeurt op basis van activiteiten die we gaan ondernemen rondom het historisch erfgoed prototype. Opgedane kennis zullen we delen met verschillende internationale groepen.

Case 3 is goed vertegenwoordigd op de W3C/OGC workshop Linking Geospatial Data (5-6 mrt, Londen, http://www.w3.org/2014/03/lgd/). Frans Knibbe spreekt over Linked Data and geoinformatics; Rein van 't Veer over "Towards a geotemporal semantic infrastructure for Dutch cultural historical data", Linda van den Brink is chair van de sessie Lightning Talks: More Questions.

Linda en Thijs Brentjens hebben het volgende advies aan Phil Archer (W3C, chair van LGD14) gestuurd als input voor de workshop: standards for linking geospatial data

Voorgenomen acties:

  • Onze inventarisatie en mening over 'hoe neem je locatie op in RDF' brengen naar de Geosemweb W3C community group.
  • GeoSPARQL kennis vastleggen in de wiki (Rein)
  • Paper indienen voor Linking Geospatial Data over 'benodigde toevoegingen voor locatie aan linked data standaarden' (Frans, paper inmiddels geaccepteerd)
  • Werkbezoek aan GeoKnow project in Leipzig (Rein)
  • Presentatie in GeoSemantics OGC werkgroep (Linda)
  • Indien nodig wijzigingsvoorstellen standaarden indienen (aan OGC en/of W3C)