Formulier:Element

Dit is het formulier "Element". Met dit formulier kunnen nieuwe elementen ingevoerd en bestaande elementen gewijzigd worden. Gebruik dit formulier niet direct maar altijd via een link vanaf een van de elementcategorieën of vanaf een van de elementtypepagina's. Bij aanroepen van dit formulier moet het elementtype beschikbaar zijn als parameter in de URL of als eigenschap van de (reeds bestaande) wikipagina Versie:v1.0-dev.