Eigenschap:Toegangsrechten meta

TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaannee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingInformatie over wie toegang heeft tot de bron of een indicatie van de beveiligingsstatus .
Specialisatie van
Namespace