Eigenschap:Titelatuur

TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaannee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingTitel (dhr , mevr , Ir , Dr enz. )
Specialisatie van
Namespace

foaf:title (foaf)