Eigenschap:Lidmaatschap

TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaannee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingGeeft de klasse van personen die een lid van een groep zijn
Specialisatie van
Namespace

foaf:membershipClass (foaf)