Eigenschap:Korte samenvatting

TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie van
Namespace

Pagina's die de eigenschap "Korte samenvatting" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

1

1e Digitaal Erfgoed werksessie +Op donderdag 5 april gaat de nieuwe PLDN Digitaal Erfgoed werkgroep van start. Meer informatie over de doelstellingen, activiteiten en leden van deze werkgroep kunt u vinden op de [[PLDN Digitaal Erfgoed werkgroep]] pagina. Naast deze nieuwe PLDN groep zijn we nog op zoek naar geinteresseerden voor een werkgroep Statistiek en voor een werkgroep Datakwaliteit. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Pieter van Everdingen (info@openinc.nl) om dit verder te bespreken.
1e Linked Data Spel werksessie +Op vrijdag 12 januari vindt de eerste werksessie plaats voor de Linked Data Spel werkgroep. Meer informatie over de opzet van deze werkgroep vindt op de [[PLDN_Linked_Data_spel_werkgroep|PLDN Linked Data Spel]] pagina.

2

2e Linked Data Spel werksessie +Op woensdag 14 februari vindt de tweede werksessie plaats voor de Linked Data Spel werkgroep. Meer informatie over de opzet van deze werkgroep vindt op de [[PLDN_Linked_Data_spel_werkgroep|PLDN Linked Data Spel]] pagina.

3

3e Referentiedata werksessie +Op donderdag 14 december vindt de derde PLDN Referentiedata werkgroep sessie in de ochtend plaats bij Spir-IT in Utrecht. Meer informatie over de activiteiten en deelnemers van deze werkgroep vindt u op de [[PLDN_Referentiedata_werkgroep|PLDN Referentiedata werkgroep]] pagina.

4

4e Linked Bier werksessie +Op vrijdag 15 december vindt de vierde [[PLDN_Linked_Bier_werkgroep|Linked Bier]] werksessie bij Kraft Bier in Tilburg. Aanmelden kan via het volgende [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmfiIho_ExUOiTw7f59TSYtlbTgSAcdwpO6PVrMvzvQ9EkCg/viewform aanmeldformulier].
4e Referentiedata werksessie +Op donderdag 25 januari 2018 vindt de vierde PLDN Referentiedata werkgroep sessie in de ochtend plaats bij Spir-IT in Utrecht. Tijdens deze sessie zal besproken hoe we belangrijke referentiedate meer zichtbaar kunnen maken in data.overheid.nl en in hoe de open source software van GOV.UK Registers is opgezet t.b.v. het beschrijven en beschikbaar maken referentiedata en of we deze software kunnen hergebruiken in Nederland. Meer informatie over de activiteiten en deelnemers van deze werkgroep vindt u op de [[PLDN_Referentiedata_werkgroep|PLDN Referentiedata werkgroep]] pagina.

5

5 jaar PLDN in GIS Magazine +De PLDN lustrumbijeenkomst is niet ongemerkt voorbijgegaan binnen onze community, zoals te lezen is in het volgende artikel in het GIS magazine: [http://magazine.cmedia.nl/cmedia-gis-magazine-3-2017#!/vijf-jaar-linked-data-in-nederland Vijf jaar Linked Data in Nederland, Van pilot tot platform].
5e Referentiedata werksessie +Op vrijdag 9 maart 2018 vindt de vijfde PLDN Referentiedata werkgroep sessie in de ochtend plaats bij Geonovum in Amersfoort. Tijdens deze sessie zal besproken met welke referentietabellen we aan de slag willen gaan en hoe wij deze zouden kunnen invoeren in een pilotomgeving, waar de open source oplossing van GOV.UK registers is geinstalleerd. Meer informatie over de activiteiten en deelnemers van deze werkgroep vindt u op de [[PLDN_Referentiedata_werkgroep|PLDN Referentiedata werkgroep]] pagina.

6

6e Referentiedata werksessie +Op woensdag 4 april 2018 vindt de zesde PLDN Referentiedata werkgroep sessie plaats. We zijn nog op zoek naar centraal gelegen een locatie die goed bereikbaar is met het OV. Meer informatie over de activiteiten en deelnemers van deze werkgroep vindt u op de [[PLDN_Referentiedata_werkgroep|PLDN Referentiedata werkgroep]] pagina.

A

API Economie en de Overheid bijeenkomst 16 februari in Utrecht +Op 16 februari is in Utrecht de derde bijeenkomst in de serie API Economie en de Overheid. Zie voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden: [https://www.forumstandaardisatie.nl/content/api-economie-en-de-overheid-0 API Economie en de Overheid].

B

BDVC MKB+ Partner Event +PLDN wil graag het MKB meer betrekken bij haar activiteiten, zodat de nu beschikbare data beter gebruikt wordt om nieuwe producten en diensten mee te ontwikkelen en er vanuit het beter gebruik van deze data ook meer vraag ontstaat bij de aanbieders van data naar data die nog niet beschikbaar is, maar die wel nodig is voor het ontwikkelen van nog betere producten en diensten (vraaggestuurde ontwikkeling, waarbij de eindgebruiker centraal staat). Bijna alles in de wereld is te vertalen naar data, data die iets zegt over je digitale gedrag in deze wereld (waar je bent, wat je doet, wat je leuk vindt, waar je behoefte aan hebt, etc.) en door het combineren van data uit vele bronnen met behulp van Linked Data kunnen nieuwe inzichten ontstaan en betere oplossingen worden bedacht voor vraagstukken die zonder het gebruik van Linked Data niet of heel moeilijk op te lossen zijn. Dit biedt kansen voor het MKB om met deze data aan de slag te gaan om zo nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Tijdens dit MKB event zullen de kansen en mogelijkheden met Linked Data voor het MKB gepresenteerd worden. Meer informatie over dit MKB event kunt u vinden op: [http://www.bdvc.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2017/08/31/113/-/mkb-partner-event-alleen-voor-mkb-partners.html?Itemid=1&filter_reset=1 BDVC MKB+ Partner Event]. MKB-ers uit de PLDN community zijn van harte uitgenodigd om aan dit evenement deel te nemen.
Bedenk een oplossing voor de Smart Mobilty Challenge 2017, deadline 30 juni en win € 40.000,- als je de beste oplossing bedenkt +Bij alle 'smart' vraagstukken, wil je graag context- en location-aware kunnen werken en vanuit apps, platformen (of een ecosysteem) slimme gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden voor gebruikers, die gebruik maken van data uit verschillende bronnen. Oftewel, je loopt altijd tegen interoperabiliteits-vraagstukken op, waarbij Linked Data een deel van de oplossing kan zijn. Denk mee over oplossingen voor de Smart Mobility vraagstukken die beschreven staan op Smart Mobility Challenge 2017 website en dien je oplossing in voor 30 juni. De winnaar met de beste oplossing wint € 40.000,-. Meer informatie over deze challenge kunt u vinden op: http://mobilitymonday.net/challenge/
Beyond Data Event 30 maart Eindhoven +http://www.smart-circle.org/beyonddata/ Leuk Data evenement in Eindhoven; en voor de PLDN community gratis door gebruik te maken van deze link: https://euroforum.paydro.com/beyond-open-data-1/c/EhvGast  
Bigdata +RDF quad store using the Sesame framework

C

CBS Data Portal +CBS Open Data StatLine portaal.
Collaborative semantics - vragen aan Lieke +Google docs waarin vragen kunnen worden gesteld over collaborative semantics (het proces en de tooling)
Conferentie: Onderwijs en Linked Data - wat, waarom en hoe +Op 28 september organiseren Duo, Kennisnet en het Platform Linked Data Nederland de conferentie Onderwijs in verbinding - Wat en hoe van Linked Data in het onderwijs. Wij zijn te gast bij Beeld en Geluid in Hilversum waar diezelfde ochtend het gerelateerde event: Geo en Erfgoed plaatsvindt.
Conferentie: Onderwijs in verbinding - Wat en hoe van Linked Data in het onderwijs +Op 28 september organiseren Duo, Kennisnet en het Platform Linked Data Nederland de conferentie Onderwijs in verbinding - Wat en hoe van Linked Data in het onderwijs. Wij zijn te gast bij Beeld en Geluid in Hilversum waar diezelfde ochtend het gerelateerde event: Geo en Erfgoed plaatsvindt.
Congres Linked Data is FAIR voor iedereen +Op 7 november organiseert Platform Linked Data Nederland het congres "Linked Data is FAIR voor iedereen". Meer informatie over dit congres en een link naar het aanmeldformulier kunt u vinden op de volgende [[Congres_Linked_Data_is_FAIR_voor_Iedereen_–_7_november_2018| congres pagina]]
Congres: Data gedreven Beleidsontwikkeling +PLDN Community Members krijgen € 50.- korting op de toegang voor het Congres Data gedreven Beleidsontwikkeling, Hoe nieuwe data-toepassingen kunnen leiden tot effectiever en evenwichtiger beleid, op dinsdag 28 november 2017 in Den Haag. Gebruik de code PLDNDATA/17 bij je registratie op [https://scienceworks.nl/data-congres-2017/ https://scienceworks.nl/data-congres-2017/] om van deze korting gebruik te maken.

D

D2R Server +a system for accessing relational databases as virtual, read-only RDF graphs).
D2R server +a system for accessing relational databases as virtual, read-only RDF graphs).
Data Journalism team wins UX Linked Data Challenge 2016 +On November 3 PLDN organized a UX Linked Data Challenge at the CGI Spark Innovation Center in Rotterdam. During this event a number of challenges and tools were presented and several teams were formed to work on these challenges. On December 2 the results of the different teams were shown at the Linked Data Seminar at Waternet in Amsterdam, where everybody in the audience voted on their favorite challenge team and solution. And the winners of the UX Linked Data Challenge are: 1) [[Data_Journalism_Challenge_Solution|Data Journalism team]] (with 44 votes), 2) Buying a House team (with 15 votes) and 3) [[A_Geo_extension_of_the_YASGUI_SPARQL_client_for_handling_OGC_compliant_geometries|Environmental Act team]] (with 11 votes). More details on the different challenge solutions will soon be published on this website.
Developer vriendelijke open data +Linda van den Brink werkt bij Geonovum aan Geo4web: een project om geodata op een developervriendelijke manier te publiceren en gebruikt te krijgen. In een e-magazine van het Ministerie van Economische Zaken, over ICT Doorbraakprojecten, publiceerde zij een artikel over dit project.
Deze week laatste kans voor het invullen van de PLDN enquete! +Deze week is het je laatste kans om nog aan de PLDN enquete mee te doen! A.s. vrijdag sluiten we de enquete, dus als je hem nog wilt invullen dan erg graag! https://nl.research.net/r/Toekomst-PLDN
(vorige 25) (volgende 25)