Eigenschap:Elementtypedefinitie

Deze eigenschap beschrijft de definitie van het elementtype.

Versie:v1.0-dev Dit is een eigenschap van type Text.


Pagina's die de eigenschap "Elementtypedefinitie" gebruiken

Er zijn 12 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

A

Activiteit +Een activiteit is een cluster van activiteiten die binnen de context van PiLOD uitgevoerd worden, zoals bijeenkomsten, conceptual fridays en activiteiten binnen de cases en thema's.

B

Bijeenkomst +PiLOD bijeenkomsten worden een aantal keren per jaar georganiseerd, waarbij de voortgang van de PiLOD activiteiten wordt gecommuniceerd, gastsprekers worden uitgenodigd om presentaties te geven en er werksessies worden gehouden vanuit de PiLOD werkgroepen.
Blog +Een blog (afkomstig van het woord weblog) is een online medium over interessante ontwikkelingen, actualiteiten, bedrijfsaangelegenheden, persoonlijke zaken, politiek of werk en thema (vakgebied).
Bron document +Dublin Core is een sectoroverstijgende standaard waarmee online bronnen van metadata kunnen worden voorzien. In zijn meest eenvoudige vorm bestaat Dublin Core uit 15 velden waarmee in principe alle online bronnen beschreven kunnen worden. Het algemene, niet-sectorspecifieke karakter maakt deze beschrijvingsset ook geschikt om te dienen als uitwisselingsformat tussen samenwerkende erfgoedinstellingen.

E

Expertise +Er is veel expertise binnen onze PiLOD community aanwezig en het zou mooi zijn als we deze expertise optimaal kunnen inzetten voor onze activiteiten binnen PiLOD. De expertise van een PiLOD deelnemer komt op twee manieren tot uitdrukking in het het PiLOD kennismodel. Enerzijds kan een deelnemer kennis en hands-on ervaring hebben van voor PiLOD relevante onderwerpen. Dit is gemodelleerd als een “Heeft kennis van” eigenschap binnen het profiel van een deelnemer. En anderzijds kan een deelnemer interesse hebben in onderwerpen, die mogelijk relevant zijn voor PiLOD, maar waarin een deelnemer nog geen kennis en ervaring heeft en zijn expertise wil ontwikkelen. Dit is gemodelleerd als een “Heeft interesse in” eigenschap. Als nu uit de profielen blijkt dat er veel interesse is voor een bepaald onderwerp dan kunnen we daar vanuit de PiLOD community gericht actie op ondernemen om ervoor te zorgen dat we de benodigde expertise zo snel mogelijk kunnen opbouwen.

F

FAQ reactie +Reactie op een gestelde FAQ vraag
FAQ vraag +Er is binnen Platform Linked Data Nederland veel discussie geweest over het wel of niet toevoegen van forum-functionaliteit aan de Wiki, omdat we de discussies die op LinkedIn gevoerd worden soms moeilijk samen te vatten zijn in kennis die we met elkaar kunnen delen en omdat we toch graag een centrale bron willen hebben waar we vragen en antwoorden (Q&A) rondom Linked Data kunnen verzamelen en met elkaar kunnen delen. Er is voor gekozen om deze forum-functionaliteit met standaard Wiki-functionaliteit te implementeren, zodat we geen versiebeheerproblematiek hebben vanuit de gebruikte Wiki tooling en extensies die je hievoor zou kunnen gebruiken. Op de hoofdpagina staan alle vragen overzichtelijk vermeld die verwijzen naar de detail-pagina's voor elke vraag waar de reacties en antwoorden gegeven kunnen worden op de vraag die van toepassing is. Om vragen te kunnen stellen (en antwoorden te kunnen geven), moet je ingelogd zijn met je Wiki-account. Mocht je deze nog niet hebben dan kun je deze aanvragen bij een van de Wiki beheerders.

N

Nieuws +Een nieuwsitem is een nieuwsbericht dat binnen de context van PiLOD mogelijk interessant is, denk hierbij aan nieuwsitems over bijeenkomsten, conceptual fridays en kennisitems.

O

Organisatie +Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. Het is opgebouwd uit de complementaire begrippen taakverdeling en coördinatie.

P

Persoon +De persoon is bijvoorbeeld een contactpersoon van een organisatie

R

Resultaat +Een resultaat is een deliverable die binnen de context van de PiLOD activiteiten wordt opgeleverd, zoals het PiLOD boek, demo's, documenten, presentaties en video's.

W

Woonplaats +Woonplaats (soms ook 'woonkern') is een dichtbevolkt gebied met bewoning, bestaande uit huizen en eventueel boerderijen, molens en/of (andere) bedrijven. Een woonplaats kan zowel een losliggende kern zijn als een aantal in elkaar overlopende kernen, dit laatste gebeurt meestal bij de groei van een eigen kern of van beide kernen. Woonplaats betekent ook: de plaats waar een burger staat ingeschreven in het bevolkingsregister.