Eigenschap:Elementtype-eigenschappen

Deze eigenschap geeft aan welke eigenschap(pen) een bepaald elementtype heeft

Versie:v1.0-dev

Dit is een eigenschap van type Pagina. Deze eigenschap maakt gebruik van standaardformulier Elementeigenschap.