Eigenschap:Accountnaam

TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaannee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingGeeft de naam ( identifier ) in verband met deze online account .
Specialisatie van
Namespace

foaf:accountName (foaf)