Eigenschap:Account

TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaannee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingGeeft een rekening van deze agent .
Specialisatie van
Namespace

foaf:account (foaf)