Doorontwikkelen BAG showcase

Een belangrijke ambitie voor het onderwerp basisregistraties en semantiek voor de periode 2014/2015 is het doorontwikkelen van de showcase van de BAG op de volgende onderwerpen/deliverables:

  • Toevoeging geometrie aan panden en verblijfsobjecten.
  • Koppeling semantiek aan core location (Locn) vocabulaire van Inspire en aan Vcard vocabulaire van de W3C en construeren van Vcard en Locn adressen in de linked data store. Daardoor kan bijvoorbeeld een app op basis van Vcard visitekaartgegevens combineren met adresinformatie uit de BAG, zonder de interne structuur van de BAG te hoeven kennen.
  • Dagelijkse bijwerking linked data store.
  • Ondersteuning van queries via de browser.
  • Beschikbaar stelling van een (Geo)Json/LD api op de BAG voor bouwers van toepassingen zoals apps.
  • Verbetering van het huidige webportaal, onder andere met een mogelijkheid van het tonen van adressen op een achtergrondkaart (OpenStreetmap).
  • Verbindingen met andere Linked Data verzamelingen als Geonames en Dbpedia.


‘The proof of the pudding is the eating’. Dat betekent dat de cirkel pas rond is als de ontwikkelaars community enthousiast wordt over deze vorm van publiceren van dat en ook daadwerkelijk wat gaat doen met deze data, dus toepassingen gaat bouwen. Een hackathon is een mogelijk middel om dit proces op gang te brengen.