Data factory


Beschrijving Met een data factory bedoelen we binnen de context van PLDN een een toolkit, waarmee data geconverteerd kan worden Linked Data en gepubliceerd kan worden als Linked Data. Zie ook bij Kadaster factory.
Producttype Overig

Experts op dit gebied

Subject Predicaat Object
07:02:03 12/15/2018 -- Refresh -- Durate of query :0.002s


Rdf.jpg