Categorie:Kennismodule WikiXL SmartCore™

Dit is Kennismodule WikiXL SmartCore™ v1.0-dev. Deze kennismodule bevat de formulieren en sjablonen waarmee in een semantische wiki elementtypen en instanties daarvan (elementen) gedefinieerd kunnen worden. Onderstaande figuur toont de samenhang tussen de belangrijkste onderdelen van deze kennismodule. Klik op de juiste plaats in de figuur om naar een van de onderdelen te springen.

Fout: de afbeelding is corrupt of bestaat niet


In de wiki draait het uiteindelijk allemaal om de content, in de figuur weergegeven met paars. Om de content op gestructureerde wijze te kunnen invoeren, is een kennismodel nodig. In de figuur zijn de onderdelen van een kennismodel geel weergegeven. Elk kennismodel bestaat uit een overzichtspagina, een aantal elementtypen, de aan de elementtypen verbonden elementeigenschappen en relaties en voor elk elementtype een categoriepagina. Het elementtype vormt de definitie van hoe content in de wiki ingevoerd kan worden en is vergelijkbaar met een 'klasse' in een UML-structuurdiagram. Het elementtype bepaalt welke eigenschappen aan een element (van dat type) gekoppeld zijn en welke relaties elementen (van dat type) kunnen hebben met andere elementen van hetzelfde of een ander type.


Kennismodule WikiXL SmartCore™ bevat sjablonen, formulieren, eigenschappen en categorieën waarmee het opzetten van kennismodellen mogelijk wordt gemaakt. Primair zijn dat de in de bovenstaande figuur weergegeven onderdelen:

 • Formulier, sjabloon en categorie voor het definiëren en toegankelijk maken van een kennismodel
 • Formulier, sjablonen en categorie voor het definiëren en toegankelijk maken van een elementtype
 • Formulier, sjabloon en categorie voor het definiëren en toegankelijk maken van een elementeigenschap
 • Formulier, sjabloon en categorie voor het definiëren en toegankelijk maken van een relatie
 • Formulier en sjabloon voor het automatisch aanmaken van een elementtypecategorie
 • Formulier, sjabloon en categorie voor het definiëren en toegankelijk maken van een element. Met name deze laatste groep is bijzonder, omdat formulier en sjabloon dynamisch van opzet zijn. Immers, welke eigenschappen en relaties op formulier en elementpagina (met behulp van de sjabloon) getoond moeten worden, is afhankelijk van wat er bij het corresponderende elementtype is gedefinieerd.

Secundair zijn de eigenschappen die gedefinieerd zijn om de onderdelen van een kennismodel te kunnen definiëren, en een aantal hulpsjablonen.


Releasenotes

Ten opzichte van versie 0.93 zijn de volgende zaken veranderd:


Ten opzichte van versie 0.92 zijn de volgende zaken veranderd:

 • Bugfix: In Sjabloon:Creëer veld voor elementrelaties is de clausule "limit=1000" toegevoegd bij het opvragen van als eindpunt toegestane elementtypen.
 • Bugfix: In Sjabloon:Standaardelementopmaak wordt het tonen van eigenschappen en relaties die niet gevuld zijn nu afgevangen, waardoor geen lege velden meer zichtbaar zijn op de elementpagina's die met deze sjabloon weergegeven worden.
 • Nieuw: In Sjabloon:Standaardelementopmaak worden de relaties, die lange opsommingen kunnen zijn, nu gepresenteerd als een bullit list.


Ten opzichte van versie 0.91 zijn de volgende zaken veranderd:

 • Nieuw: Maatwerkaanpassingen van het navigatiemenu zijn nu mogelijk door een Sjabloon:Maatwerknavigatiemenu te creëren.
 • Nieuw: In Sjabloon:Element is de switch "__NOEDITSECTION__" toegevoegd om te voorkomen dat gebruikers sjablooncode te zien krijgen als ze een sectie willen wijzigen.
 • Nieuw: In Sjabloon:Element wordt nu de eigenschap "GraphViz icoon" gezet ten behoeve van het tonen van GraphViz-diagrammen. Deze eigenschap krijgt automatisch als waarde de naam van het betreffende elementtype, gevolgd door "_icon.png".
 • Bugfix: Op het formulier Element wordt niet langer de tussenkop 'Elementrelaties' getoond als voor het betreffende elementtype geen toegestane relaties zijn gedefinieerd.
 • Nieuw: Bij het definiëren van elementeigenschappen kan nu een defaultwaarde opgegeven worden. Die waarde wordt automatisch ingevuld bij de betreffende eigenschap op het invulformulier bij het aanmaken van een nieuw element. Met name praktisch bij eigenschappen van het type radiobutton.
 • Nieuw: Bij het definiëren van elementeigenschappen kan vastgelegd worden of de eigenschap meerdere waarden kan hebben en op welke wijze de eigenschap op invulformulieren wordt weergegeven (checkbox, radiobutton enz.).


Ten opzichte van versie 0.9 zijn de volgende zaken veranderd:

 • Nieuw: Toegestane eigenschappen worden vanaf deze versie gezet in een separate sjabloon Elementtype-eigenschappen. Dit maakt het mogelijk eigenschappen uit verschillende kennismodellen gescheiden te houden in de elementype-definities.
 • Nieuw: Ook bij de aanroep van de sjabloon: Elementtyperelatie wordt nu het kennismodel als eerste parameter meegegeven. Dit maakt het mogelijk relaties uit verschillende kennismodellen gescheiden te houden in de elementype-definities.
 • Bugfix: Indien bij een elementtype geen opmaaksjabloon is vastgelegd, dan wordt op de pagina van elementen van dat elementtype alleen de vrije tekst getoond (en niet meer een foutieve sjabloonaanroep).
 • Nieuw: Elementeigenschap en Elementrelatie zijn voorzien van de mogelijkheid om een toelichtende tekst in te voeren, die vervolgens als tooltip getoond wordt op het formulier voor het invoeren van een element.
 • Bugfix: De eindpunten van een toegestane relatie zijn nu per stuk vastgelegd in plaats van gezamenlijk in een string. Daardoor is het nu mogelijk om veel meer toegestane eindpunten te hebben dan voorheen (was beperkt door de stringlimiet van 255 tekens, deze geldt nu niet meer).
 • Nieuw: Op de invulformulieren zijn de toelichtende teksten opgenomen in tooltips waardoor de layout van het formulier niet meer in de war raakt bij lange lijsten van toegestane relatie-eindpunten.
 • Vervallen: Op het invulformulier voor elementtypen is het vinkje 'toon in menu' verwijderd. Dit vinkje was overbodig geworden aangezien het al dan niet invullen van het menusorteerveld al bepalend is voor weergave in het menu.


Ten opzichte van versie 0.86 zijn de volgende zaken veranderd:

 • Nieuw: De sjabloon Element is gesplitst. In de sjabloon zelf worden nu alleen nog maar de eigenschappen van een element gezet, er wordt niets meer op het scherm getoond. Dat laatste gebeurt nu in de sjabloon Standaardelementopmaak.
 • Nieuw: In formulier en sjabloon Elementtype is een veld toegevoegd met de naam 'Opmaaksjabloon'. Hier kan de naam worden ingevuld van een sjabloon die gebruikt moet worden om elementen van het betreffende elementtype op het scherm te tonen. Default is de waarde Standaardelementopmaak ingevuld.
 • Nieuw: In formulier en sjabloon Elementtype zijn velden toegevoegd om een bron en een verwijzing op te nemen. Deze velden zijn informatief, er wordt verder niets mee gedaan.
 • Nieuw: In formulier en sjabloon Elementtype is een veld toegevoegd waarmee het elementtype van een sorteersleutel voorzien kan worden die gebruikt wordt om de volgorde van elementtypen in het navigatiemenu te bepalen.

Installatiehandleiding

Importeer de XML. Deze kennismodule overschrijft eerdere versies van zichzelf, wat geen probleem zou moeten zijn omdat alle maatwerkcode in beginsel buiten de kennismodule zit. Wel wordt ook MediaWiki:Sidebar overschreven; bewaar eventuele maatwerkcode op die pagina voorafgaand aan de import.

Recente wijzigingen

+ 5 januari 2014 15:59:05Bestand:Elementtype.png
+ 5 januari 2014 15:59:03Bestand:WikiXL_SmartCore.png
+ 5 januari 2014 15:59:03Categorie:Elementeigenschappen
+ 5 januari 2014 15:59:02Categorie:Elementen
+ 5 januari 2014 15:59:05Categorie:Elementrelaties
+ 5 januari 2014 15:59:03Categorie:Elementtypen
+ 26 maart 2014 19:42:35Categorie:Kennismodellen
+ 5 januari 2014 15:59:02Categorie:Kennismodule_WikiXL_SmartCore™
+ 5 januari 2014 15:59:06Categorie:Ongeldige_elementen
+ 5 januari 2014 15:59:02Eigenschap:Eindpunten
+ 5 januari 2014 15:59:03Eigenschap:Elementeigenschapgeldigewaarden
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementeigenschapmeerderewaarden
+ 5 januari 2014 15:59:03Eigenschap:Elementeigenschapsubeigenschapvan
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementeigenschapdefaultwaarde
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementeigenschaptoelichting
+ 5 januari 2014 15:59:03Eigenschap:Elementeigenschaptype
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementeigenschapweergave
+ 5 januari 2014 15:59:02Eigenschap:Elementrelatie
+ 5 januari 2014 15:59:07Eigenschap:Elementrelatielijnstijl
+ 5 januari 2014 15:59:07Eigenschap:Elementrelatiepijlpunt
+ 5 januari 2014 15:59:07Eigenschap:Elementrelatiepijlstaart
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementrelatiespecialisatievan
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementrelatietoelichting
+ 5 januari 2014 15:59:03Eigenschap:Elementtype
+ 5 januari 2014 15:59:05Eigenschap:Elementtype-achtervoegsels
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementtypebron
+ 5 januari 2014 15:59:02Eigenschap:Elementtypecategorie
+ 5 januari 2014 15:59:02Eigenschap:Elementtypedefinitie
+ 5 januari 2014 15:59:02Eigenschap:Elementtype-eigenschappen
+ 5 januari 2014 15:59:02Eigenschap:Elementtype-icoon
+ 5 januari 2014 15:59:04Eigenschap:ElementtypeID
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementtypemenusort
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementtypeopmaaksjabloon
+ 5 januari 2014 15:59:05Eigenschap:Elementtypeoverigecat
+ 5 januari 2014 15:59:05Eigenschap:Elementtypetooninmenu
+ 5 januari 2014 15:59:06Eigenschap:Elementtypeverwijzing
+ 5 januari 2014 15:59:03Eigenschap:Kennismodel
+ 5 januari 2014 15:59:03Eigenschap:Kennismodelbeschrijving
+ 5 januari 2014 15:59:04Eigenschap:Kennismodeldiagram
+ 5 januari 2014 15:59:04Eigenschap:KennismodelID
+ 5 januari 2014 15:59:04Eigenschap:Kennismodelimagemap
+ 5 januari 2014 15:59:04Eigenschap:Kennismodelisafhankelijkvan
+ 5 januari 2014 15:59:05Eigenschap:Kennismoduleversie
+ 5 januari 2014 15:59:04Eigenschap:Paginanaam
+ 5 januari 2014 15:59:02Eigenschap:Vertrekpunt
+ Formulier:Element
+ Formulier:Elementeigenschap
+ Formulier:Elementrelatie
+ Formulier:Elementtype
+ Formulier:Elementtypecategorie
+ Formulier:Kennismodel
+ MediaWiki:Sidebar
+ Sjabloon:!
+ Sjabloon:Afgeleiderelatietabelregel
+ Sjabloon:Creëer_veld_voor_elementeigenschap
+ Sjabloon:Creëer_veld_voor_elementrelaties
+ Sjabloon:Element
+ Sjabloon:Elementeigenschap
+ Sjabloon:Elementrelatie
+ Sjabloon:Elementrelatietabelregel
+ Sjabloon:Elementtype
+ Sjabloon:Elementtypecategorie
+ Sjabloon:Elementtype-eigenschappen
+ Sjabloon:Elementtyperelatie
+ Sjabloon:Kennismodel
+ Sjabloon:Standaardelementopmaak
+ Sjabloon:Standaardnavigatiemenu
+ Sjabloon:Toon_elementtypemenuregel
+ Sjabloon:Toon_infobox_elementtype
+ Sjabloon:Toon_overzicht_kennismodelOndercategorieën

Deze categorie bevat de volgende 7 ondercategorieën, van een totaal van 7.

E

E meer

K

O

Pagina’s in categorie "Kennismodule WikiXL SmartCore™"

Deze categorie bevat de volgende 69 pagina’s, van in totaal 69.

!

A

B

C

E

E meer

K

N

O

P

S

T

V

W

Media in categorie "Kennismodule WikiXL SmartCore™"

Deze categorie bevat de volgende 2 bestanden, van in totaal 2.