Categorie:Case7

Case 7: Sensor data en LOD

Sensor data biedt ook mogelijkheden om als Linked Open Data ontsloten te worden. De specifieke technische vraagstukken die hierbij horen vormen ook onderdeel van deze case.