Case Sensoren en Linked Data

Toelichting: Deze pagina wordt op dit moment geupdate naar een nieuw standaard formaat.

Inhoud

Inleiding

Sensor data biedt ook mogelijkheden om als Linked Open Data ontsloten te worden. De specifieke technische vraagstukken die hierbij horen vormen ook onderdeel van deze case.

Trekker

Naam Organisatie
Matthijs Vonder TNO

Deelnemers en geïnteresseerden

URI Organisatie Onderwerp Deelnemer
09:35:35 12/13/2019 -- Refresh -- Durate of query :0.017s


Activiteiten

Case Sensoren en linked data bijeenkomst 13-12-2013 9.30 - 12.00 uur

 • Adres: Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort (tegenover het station)
 • Gespreksonderwerpen/agenda
  • Korte kennismaking aanwezigen
  • Wat willen we bereiken in de komende maanden?
  • Hoe ziet de uit te werken case er uit?
   • Welke bronnen gaan we ontsluiten?
   • Hoe gaan we de bronnen ontsluiten?
   • Wie zijn de eindgebuikers?
   • Wie gaat er meedoen aan het maken van de case (actief/passief)?
   • Eerste gedachte van een case
    • Koppeling van RIVM meetdata met "realtime" NDW gegevens en "realtime" luchtkwaliteitsdata van de crowd
     • Mogelijke databronnen:
     • Voorbeeld vragen die je aan deze LOD zou kunnen/willen vragen:
      • Hoe druk is het nu op de RIVM-top-10 van vieze plaatsen van 2013?
      • En hoe vies is het daar nu (volgens de crowd, mits er een sensor is geplaatst)?
     • Mogelijke eindgebruikers
      • Overheden: Hoe moeten we de verkeerstromen sturen (qua route/snelheid) om vervuilingsdruk te verlagen?
      • Burgers (de crowd): Webpagina/app: hoe schoon is mijn woonomgeving? Hoe fiets ik het schoonst naar huis?

Resultaten

Referenties

PiLOD Kick off meeting Case 3 dd 13-11-2013


Oude content:

Geintereseerden in Sensoren en linked data

 • Arnold Reinders (BZK)
 • Arnoud de Jong (TNO)
 • Cor Melse (RIVM)
 • Jeroen Broekhuijsen (TNO)
 • Matthijs Vonder (TNO) - trekker van dit sub onderdeel
 • Pieter van Everdingen (OpenInc)
 • Roel Stap (Data for Use)
 • Victor van Katwijk (Geodan) - gaat nog kiezen
 • Han Geurdes (CGI): geïnteresseerd in hoe sensor gegevens gebruikt kunnen gaan worden in de statistische bewerking van de data middels het RDS model.
 • hier verder aanvullen met namen van geinteresseerden