Case 4 en 5 Linked Data op het web


Case 4 en 5 hebben tot doel om de webcommunity

 1. de voordelen van Linked Data te laten ontdekken
 2. in staat stellen om Linked Data in te zetten


Ik, --Mackm02 (overleg) 20 jan 2014 08:29 (CET), heb het volgende bedacht. Ik heb hier een oude dump van het Handelsregister liggen. In het Handelsregister staan allerlei verbanden tussen personen. Volgens mij kunnen we met deze informatie de netwerken laten zien die er bestaan in ondernemend Nederland. Let wel, het betreft hier een testbestand, ik verwacht niet dat het allemaal klopt wat er in deze dump van het Handelsregister staat.

Ik zoek naar visualisaties van netwerken. Ik ga nu proberen om de volgende visualisatie te maken. http://www.cotrino.com/2012/11/language-network/

Inhoud

Techniek

Omdat JSON-LD een recommendation is van W3C ben ik van plan om:

 • Hadoop / Pig te gebruiken om de data op te werken tot geschikte data in JSON-LD
 • MongoDB te gebruiken als opslag. Ik, --Mackm02 (overleg) 20 jan 2014 08:40 (CET), wil ook graag onderzoeken hoe we MongoDB kunnen gebruiken voor het synchroniseren van data.
 • AllegroGraph te gebruiken om de RDF (opgeschreven in JSON-LD syntax) te bevragen

Ontwerp

Twee personen horen tot één netwerk als:

 • de ene persoon een functie vervult voor een andere persoon
 • de ene persoon aansprakelijk is voor een andere persoon
 • de ene persoon hetzelfde adres heeft als een andere persoon

HR-functievervullingen.png

Aanpak

 1. Bepaal HubMax: het maximaal aantal hubs dat er gemaakt kan worden binnen het grootste netwerk dat voorkomt binnen het Handelsregister.
 2. Bepaal en ontdubbel de HubMax netwerken
 3. Verwijder de nodes van de HubMax netwerken uit de data
 4. Bepaal en ontdubbel de HubMax-y netwerken en verwijder deze nodes uit de data tot y = 1

Stap 1

Het aanmaken van een aantal JSON-LD bestanden:

 • Personen (natuurlijk en niet-natuurlijk) met soms een adres als er geen vestiging is
 • Functievervullingen gecombineerd met Aansprakelijkheden die laten zien welke persoon iets door voor een andere persoon. Deze hebben een datumAanvang en kunnen een datumEinde hebben
 • Vestigingen met Handelsnamen, Activiteiten en Adressen
 • MaatschappelijkeActiviteiten (MA) of Ondernemingen die eigenlijk een relatie zijn tussen een persoon en een vestiging. Een MA / Onderneming heeft een KvK-nummer, een datumAanvang en soms een datumEinde.

Eerste resultaat

Netwerk1.jpg

en een query: http://37.230.102.31:10035/repositories/netwerk#query/r/netwerkje