Bijeenkomst 3 juli 2013


Locatie: Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Programma: Programma 3 juli 2013

Presentaties

"Pecha Kucha" Bits

Verdiepende workshops

Resultaten van de pilot


RCE.jpg

Verslag

3 juli 2013 | Hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare gegevens ook echt met elkaar in verbinding? Die vraag bracht een grote groep mensen met uiteenlopende achtergronden bijeen in de pilot Linked open data. Op 3 juli organiseerde de pilot een congres waar zij inspirerende praktijkvoorbeelden met linked data toonden en hun resultaten bekend maakten. De gegeven presentaties zijn onderaan dit verslag te downloaden.

In de pilot Linked open data zoeken bedrijven en overheden samen naar een integrale aanpak van linked open data. Door met linked open data aan de slag te gaan, krijgen zij inzicht in de mogelijkheden en wensen. De activiteiten van de pilot richtten zich op toepassingen, aanbieden van linked data en standaarden en techniek. De verworven inzichten kunnen leiden tot algemene afspraken en standaarden voor ontsluiting van open data op het web.

Velen weten meer dan één

Linked open data biedt de mogelijkheid om gegevens in een dataset te verrijken met data uit andere bronnen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, deelnemer in de pilot en gastheer van het congres, maakt hier al volop gebruik van. Aan de hand van ‘de Collse Molen’ illustreerde Kees Hendriks hoe gegevens uit de eigen Erfgoedthesaurus worden aangevuld met beschrijvingen en foto’s afkomstig uit bronnen als de Nederlandse Molenstichting en dbpedia (de machineleesbare versie van de Nederlandstalige Wikipedia). Andersom maken sites als rijksmonumenten.info en Wikipedia weer gebruik van gegevens van de Rijksdienst. Het illustreert hoe publieke en private databronnen elkaar kunnen verrijken. In de pilot werkte de Rijksdienst samen met het Instituut voor Beeld en Geluid aan het koppelen van beeld en geluidsfragmenten op zowel plaatsnaam en begrippen. Semantiek is daarbij een van de uitdagingen.

Wat betekent Utrecht?

Semantiek is ook een aandachtspunt in het project CitySDK. CitySDK is een samenwerking tussen Europese steden, in Nederland ondersteund door de Waag Society. Doel is open data en services te stroomlijnen, zodat een app ontwikkeld voor de ene stad, ook eenvoudig werkend is te krijgen in een andere stad. Een voorbeeld van een semantisch probleem bij CitySDK is het woord Utrecht. In de context van vervoer is Utrecht een station. In de context van toerisme is Utrecht een te bezoeken stad. In de context van participatie is Utrecht de gemeenteraad. Deze verschillende betekenissen wil je voor een goed gebruiksresultaat uit elkaar kunnen houden.

Voor elk object een uniek webadres

Een thema dat uitvoerig aandacht heeft gekregen in de pilot is hoe je een specifiek gegeven herkenbaar kan maken, zodat je er gegevens aan kan linken. Hiervoor is voortgeborduurd op een Europese strategie voor een Uniform Resource Identifier (URI). Uitgangspunt is dat elk gegeven – in de wereld van geo-informatie veelal een fysiek object – wordt voorzien van een unieke link. Bijvoorbeeld de bushalte voor Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Door de unieke link wordt het eenvoudig om steeds nieuwe gegevens in verband te brengen met die ene bushalte. Denk aan buslijnen die er halt houden, vertrektijden, meldingen van vandalisme, foto's van de halte, materialenstaat, onderhoudsplanning en de leverancier van het bushokje. De ervaringen die zijn opgedaan in de pilot zullen worden ingebracht bij het Europese programma INSPIRE en geagendeerd in het Nederlandse Forum voor Standaardisatie.

Ook voor intern gebruik

In de middag presenteerden de BBC en chipfabrikant NXP hoe linked open data in hun organisaties wordt ingezet om de dienstverlening te verbeteren. Chipfabrikant NXP gebruikt linked data om een grote diversiteit aan instructiemateriaal en specificaties beter met elkaar in verband te kunnen brengen. Hierdoor kan NXP zowel in- als extern haar dienstverlening verbeteren.

Associatief informatie zoeken en vinden

Vertrekpunt voor de inzet van linked data bij de BBC was: hoe komen mensen bij ons terecht? Niet omdat ze interesse hebben in de organisatie, maar omdat ze interesse hebben in onderwerpen als muziek, sport en nieuws. Reden voor het linked open data team van de BBC om gegevens op een nieuwe manier te ordenen. De BBC heeft ontologieën gemaakt van specifieke thema’s. Op basis van logische associaties rond een thema, zoekt het team naar relevante data. Als officiële nieuwszender, is fact checking voor de BBC van levensbelang. Daarom worden bronnen goed gecontroleerd. Het echte linken van data is daarom nog grotendeels handwerk. Al wordt geautomatiseerd linken wel gebruikt om suggesties te vinden voor relevante relaties. Interessant is dat de BBC API’s (Application Programming Interfaces) wil maken op een deel van haar eigen brongegevens, zodat deze gegevens ook elders gebruikt kunnen worden.

Linked data voor privé gebruik

Binnen de pilot zelf is ook geëxperimenteerd met het toepassen van linked data. In het ‘toepassingen’ spoor is bijvoorbeeld gewerkt aan een app voor oorlogsmonumenten binnen de gemeente Nijmegen. Ook is het concept Huiskluis ontwikkeld.

Vervolg

Linked open data biedt de mogelijkheid om gegevens met elkaar in verband te brengen en op die manier te verrijken, zonder dat je zelf ook bronhouder van die gegevens wordt. Dit biedt kansen voor zowel de overheid, het bedrijfsleven als de consument. In de pilot is met veel energie geëxperimenteerd met de mogelijkheden en technische uitdagingen. Zeker is al dat er een vervolg komt om de bevindingen nog een stap verder te krijgen. In welke vorm dat zal zijn, wordt najaar 2013 bekend gemaakt.