Bijeenkomst 13 november 2012


Locatie: TNO, Delft

Presentaties

Verslag

13 november 2012 | Bij TNO in Delft luisterden we eerst naar een Belgische ‘conference’ van Paul Hermans van ProXML. Een ontzettend enthousiast en leuk verhaal over hoe je van 3 naar 5 sterren van Tim Berners Lee kunt komen. Hij nam hiervoor een willekeurige dataset (van middelbare scholen) – een spreadsheet – van overheid.nl. Stap voor stap vertelde hij de deelnemers hoe hij hier linked open data van maakt. En aan het einde de belofte: wordt vervolgd…. Want een half uur bleek veel te kort om dit goed uit te leggen.

Linked Data Overheid

Hayo Schreijer van het ministerie van BZK nam ons mee in de wereld van Linked Data Overheid. Het probleem bij de overheid is dat er veel overheidsinformatie is, te veel tekst. Voor overheidsfunctionarissen zijn er veel te veel zoekfuncties en bronnen. Dat geeft erg veel overlap in informatie, informatie die niet of slechts deels bruikbaar is en veel niet relevante informatie. En uiteindelijk leidt dit tot veel tijdsverlies. Wat willen we? Transparantie, verminderen van de zoektijd, hergebruik, besparen op inkoop van data en zekerheid geven. Door bijvoorbeeld meer expliciete relaties te leggen tussen bronnen (linked data), bespaar je al enorm op je archiveringskosten. Het project Hergebruik en besparing door structuur & samenhang geeft inzicht in hoe overheidsinformatie is gerubriceerd en gestructureerd. Linked open data geeft meer zekerheid en duidelijkheid in het werkproces van een ambtenaar.

Update actielijnen

Vervolgens vertelden de ‘trekkers’ van de actielijnen kort de voortgang en hun plannen. De actielijn Techniek heeft zes themagroepen:

  1. Linked data en andere standaarden,
  2. Semantic web technieken,
  3. Publishing tools,
  4. Presentatie aan gebruikers van linked data,
  5. URI-strategie en
  6. Data-formaten en linked data.


De werkgroepen ‘Krottenlijst’ en ‘Monumenten’ van de actielijn Toepassingen zijn vandaag samengegaan onder ‘Monumenten’.

Huiskluis

Ten slotte volgde een korte presentatie van Huiskluis. Het concept Huiskluis is ‘mijn huis weet alles’, een soort levend huis. Informatie over de buurt, bouwdocumenten, kadastrale gegevens, maar ook foto’s worden als (linked) data via het web beschikbaar gesteld. Die informatie ligt in de huiskluis. En de bewoner van het huis is hier de eigenaar van, hij geeft aan wie wanneer bij welke informatie mag. Dus als je ooit je huis wilt verkopen, hoef je alleen Funda maar te autoriseren om een deel van jouw huiskluis te gebruiken.

Na de lunch was er ruimte voor de verschillende actielijnen om in groepjes aan de slag te gaan.