Vind linked data

Voor wie op zoek is naar Linked data is de LOD Laundromat een goed vertrekpunt. De LOD Laundromat biedt toegang tot alle Linked Open Data in de wereld. De Laundromat doorzoekt het web op Linked Data en wast alle 'vlekken', zoals syntaxfouten, dubbelingen of lege velden eruit. Wat overblijft zijn schone, conform de Linked Data-standaarden opgestelde datasets die je zo uit de kast, de LOD Wardrobe, kunt plukken.

De Laundromat publiceert gegevens als gezippede, gesorteerde N-Triples en N-Quads, of als geïndexeerde en gecomprimeerde HDT-bestanden. Het biedt ook toegang tot Triple Pattern Fragment-API's. De herkomst en de VoiD-meta-data zijn toegankelijk via het SPARQL-endpoint van de Laundromat. http://lodlaundromat.org/wardrobe/

wardrobe.png