URI-Strategie voor de Basisregistraties

De werkgroep URI-Strategie voor de Basisregistraties is in 2015 overgegaan in de Werkgroep_URI-Strategie.

Inhoud

Werkgroep URI-Strategie voor de Basisregistraties

Doelstelling

De Werkgroep URI-Strategie die in de context van het Platform Linked Data is opgericht stelt in overleg met een groot aantal betrokkenen een advies op voor de URI-Strategie voor de Basisregistraties. Het advies is gericht aan de Programmaraad Stelsel Basisregistraties die in november bijeen komt.

Waarom is een URI-Strategie nodig?

De objecten in de basisregistraties zijn al voorzien van betrouwbare identificatie. Personen hebben een BSN nummer, panden hebben een BAG identificatie enzovoort. Het gaat hier echter om het toekennen van een vast adres op het internet voor elk object.

Zo kun je dit adres als identificatie van het object gebruiken en op een duurzame manier naar het object linken. Zo’n link die als identificatie wordt gebruikt, wordt ook wel een URI genoemd (Uniform Resource Identifier).

De URI-Strategie is gericht op de basisregistraties

Het advies beperkt zich tot de URI-strategie voor het stelsel van Basisregistraties. Een voorbeeld zou kunnen zijn: BAG.Overheid.nl/….. en BGT.Overheid.nl/…

Op basis van dit model kan elke basisregistratie zelf aan de slag met de implementatie en het beheermodel. Afhankelijk van het gekozen model kan het nodig zijn om één partij aan te wijzen als beheerder van de domeinnamen, in dit geval dus van de 13 huidige basisregistraties. Dat kunnen er in de toekomst meer worden.

Lees het advies URI strategie basisregistraties (conceptversie) voor meer informatie: