Sponsorship Packages

Het Platform Linked Data Nederland (PLDN) is een actieve open innovatie community, dat kennis en ervaring deelt over het maken, beheren en toepassen van Linked (Open) Data. Onze ambitie is begrip en het gebruik van Linked Data op een hoger plan te brengen door:

  • Organiseren van evenementen op locatie bij een van onze sponsororganisaties
  • Faciliteren van werkgroepen (Geo, Federatie van Catalogi, Referentiedata, Erfgoed, Linked Data spel, Linked Bier, Solid)
  • Produceren van publicaties over Linked Data aspecten en best practices
  • Aanbieden van een experimenteeromgeving bij het BDVC in Almere
  • Linked Data op beleidsniveau meer onder de aandacht te brengen
  • Linked Data binnen nieuwe sectoren te introduceren en te stimuleren
  • Het MKB aan te haken bij het ontwikkelen van nieuwe data innovaties

Volg de activiteiten van ons platform via onze PLDN website, onze Twitter account @linkeddatanl, onze LOD Nederland LinkedIn groep, onze nieuwsbrief en de websites van ECP en BDVC. Daar worden regelmatig updates over onze activiteiten gepubliceerd.

De activiteiten van PLDN worden mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Kadaster, TNO, Big Data Value Center, ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Beeld en Geluid, Waternet, Taxonic, Triply, MarkLogic, FranzInc. en EuroSDR.

20190607 PLDN Sponsor - All.png


Heeft u interesse om met uw organisatie sponsor te worden van PLDN neem dan contact op met ons PLDN Sponsoring team: info@pldn.nl

En meer informatie over onze sponsoring packages vindt u in onze sponsoring brochure (PDF).