Over Platform Linked Data Nederland

Wie we zijn

Platform Linked Data Nederland is een netwerk van experts op het gebied van linked data afkomstig uit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid. Het Platform is de ontmoetingsplaats waar we kennis delen en verdiepen. Dat gebeurt zowel online in discussiegroepen als offline in Platform bijeenkomsten. De ondersteuning van het platform en haar activiteiten is mogelijk door een financiële bijdrage van organisaties die de verdere ontwikkeling van linked data een warm hart toedragen.

De kennis die we binnen het Platform opdoen, delen we graag! Op deze website vindt u een aantal praktische tips en tools om zelf met linked data aan de slag te gaan. Bent u op zoek naar een expert of specifieke expertise? Kijk dan in de lijst van Experts en Expertise

Linked data op een hoger plan

Ambitie van het Platform Linked Data Nederland is om kennis over en het gebruik van linked data op een hoger niveau te brengen bij de toepassers. Er is een levendige community opgebouwd die kennis deelt en toepassingsmogelijkheden verkent. Regelmatig zijn er openbare bijeenkomsten waarin een brede groep geïnteresseerden kennis kan nemen van de laatste bevindingen. In de “PiLOD fase” (september 2013-juni 2014) hebben werkgroepen specifieke vraagstukken die binnen de community leven, uitgediept en uitgewerkt. Een snapshot van resultaten daarvan, vindt u in deze publicatie. Inmiddels gaat het platform door onder de naam Platform Linked Data Nederland.

Open platform

Het platform heeft een open structuur: iedereen kan er aan deelnemen en onderwerpen inbrengen. De ondersteuning van het platform en haar activiteiten is mogelijk door een financiële bijdrage van een groot aantal organisaties. Naast de 4-6 jaarlijkse grote bijeenkomsten (80-200 bezoekers) - altijd gehouden bij organisaties die actief bezig zijn met linked data -, zijn er de conceptual fridays bij Geonovum als open discussie-sessies, en ontstaan er spontaan vele extra sessies/demo’s en lezingen. Er zijn nauwe banden met de wetenschap (met name het Netwerk Instituut van de Vrije Universiteit), en ook Europees is het platform goed verankerd met o.a. links naar W3C en OGC. Ook kan het platform gebruik maken van een experimenteeromgeving in het Big Data Value Center in Almere. Op deze server staan diverse databases en zogenaamde triple-stores, die voor iedereen beschikbaar zijn. Binnen het platform is ook de “Linked Data Service” opgericht. Hier kunnen datasets worden aangemeld, waar aangesloten experts mee aan de slag gaan om er linked data van te maken. Daarnaast worden er verschillende publicaties uitgegeven door het platform en is er een nieuwsbrief. Voor aankondigingen en inhoudelijke discussies is er de actieve LOD Nederland groep op LinkedIn.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf aan de slag met linked data? Op platformlinkeddata.nl kan iedereen de opgebouwde kennis raadplegen. U vindt er praktische tips en handige links. Ook is deze wiki zelf te bevragen als linked data, en staan er de links naar de online versies van de verschillende publicaties.

Bijeenkomsten

Het Platform Linked Data Nederland organiseert regelmatig bijeenkomsten. Er zijn verschillende soorten bijeenkomsten met ieder een eigen insteek:

  • Grote bijeenkomsten - grote symposia waar presentaties gegeven worden over Linked Data of daaraan gerelateerde onderwerpen, met soms één of meer internationale sprekers. Deze bijeenkomsten kunnen 100+ bezoekers hebben en zijn vrij toegankelijk. Basiskennis over Linked Data is niet nodig.
  • Werksessies - kleine bijeenkomsten waar de nadruk ligt op het werken met Linked Data. De focus ligt grotendeels op de binnen het Platform Linked Data Nederland draaiende projecten. Deze bijeenkomsten kunnen over het algemeen rond de 35 bezoekers hebben. De beoogde bezoeker is iemand die al kennis over Linked Data heeft en actief met Linked Data bezig is, bijvoorbeeld in één van de draaiende projecten. Projectleden krijgen voorrang bij de aanmelding voor dit soort bijeenkomsten.
  • Conceptual Fridays - kleine, informele bijeenkomsten bij Geonovum rondom een specifiek onderwerp of één van de projecten. Het maximaal aantal bezoekers ligt rond de 15 personen.
  • Handson-sessies - kleine bijeenkomsten met het karakter van een korte hands-on cursus over een specifiek onderwerp. Deze sessies zijn bedoeld voor bezoekers met goede basiskennis van Linked Data die geinteresseerd zijn in het specifieke onderwerp waar de sessie over gaat. Het heeft de voorkeur om een laptop mee te nemen voor het uitvoeren van opdrachten of het samen werken aan een oplossing voor een probleem. Het maximaal aantal bezoekers ligt rond de 15 personen.

De Deelnemers

Het Platform Linked Data Nederland drijft op de vele vrijwilligers die actief zijn in deze community. Daarnaast hebben we organisaties die een (financiele) bijdrage hebben geleverd waardoor deze community mogelijk gemaakt is. Deze organisaties vormen ook de stuurgroep van het Platform Linked Data Nederland. Ook u kunt deelnemen door actief bij te dragen aan de community, en daarnaast kan uw organisatie ook een bijdrage leveren waardoor we deze community kunnen continueren en uitbouwen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Erwin Folmer (e.folmer@geonovum.nl) De organisaties die het Platform Linked Data Nederland mogelijk maken zijn:

Geonovum, TNO, Kadaster, Min I&M, Forum Standaardisatie, SLO, Kennisnet, EduStandaard, Waternet, Cubiss, Taxonic, Big Data Value Center (BDVC), ArchiXL en OpenInc.

De founding fathers zijn:


LogoFoundingFathersV2.jpg


En het PLDN Platform, de experimenteeromgeving en de website/wiki worden mede mogelijk gemaakt door:

20140611 PiLOD Wiki Banner.jpg


LinkedIn Group

U kunt u ook aanmelden voor de LinkedIn groep van de Pilot Linked Open Data. Rond Linked Open Data bestaat is een actieve community ontstaan die elkaar treft op bijeenkomsten en virtueel in de Linkedin groep LOD

Twitter Stream

Met een nieuwe naam voor onze Linked Data activiteiten, Platform Linked Data Nederland, gaan we ook een nieuwe hashtag gebruiken op Twitter: #LinkedDataNL. Met de oude hashtags #pilod en #lodnl kan nog gezocht worden naar tweets van de PiLOD activiteiten.

Dropbox Folders

PiLOD werkdocumenten worden vaak eerst gedeeld via de Dropbox. Elk thema en elke case hebben een eigen folder, waarin zij hun documenten kunnen delen.

Toegang tot de Dropbox kun je aanvragen bij de PiLOD projectleider of een trekker van een Case of Thema. Zie de Contact pagina voor een overzicht van personen die hiervoor benaderd kunnen worden.


De introductieteksten van de PiLOD activiteiten van de afgelopen twee jaar zijn te vinden op de volgende PiLOD pagina.