Magazine Standaardwerken 2018 - Het belang van verbinden gelanceerd


Publicatiedatum 2018-03-05
Korte samenvatting Op 26 februari j.l. is het magazine Standaardwerken 2018 gepresenteerd door Steven Luitjens, Directeur Informatiesamenleving en Overheid van ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met de voorzitter van het Forum Standaardisatie Nico Westpalm van Hoorn. Een magazine vol interviews en praktijkcases over het gebruik van open standaarden door de overheid en het bedrijfsleven, waaronder de Linked Data praktijkcase van het Kadaster. Meer informatie over dit magazine en link naar een online- en een PDF-versie kunt u vinden op de website van Forum Standaardisatie.
Maker PvE
Bron Forum Standaardisatie

Verwante artikelen

Subject Predicaat Object
17:07:44 06/17/2019 -- Refresh -- Durate of query :0.002s


Rdf.jpg